Förstora bilden

Välkommen till Bataljonen

Äldreboende, Bataljonen i Sannahed

2019-01-15

Blommstrande innergård på det utbyggda Äldreboendet Bataljonen i Sannahed.

Äldreboendet Bataljonen i Sannahed har  byggts ut med två nya flygelbyggnader.Markservice AB har som underentreprenör utfört underarbetet för de nya utbygget  och sedan  slutfört arbetena på Bataljonen med en blomsterrik utemiljö.Utemiljön skall ge de boende en upplevelse för alla sinnen och detta ges det möjlighet i genom att det finns växter som är färggranna året runt, porlande vatten i form av en liten fontän och klassiska bärbuskar så som vinbär och körsbär.Innergården har växter som skall avlösa varandra i blommningen allt efter som årstiderna växlar och för att få en hemtrevlig och gammaldags känsla så har "tusensköna" såtts in i gräsmattan.