Förstora bilden

Nya konstgräsplan Alléområdet Hallsberg

Konstgräsfotbollsplan i Hallsberg

2017-03-01

Markservice AB har totalentreprenaden vid nybyggnationen av första konstgräsplanen i Hallsbergs kommun.