Förstora bilden

Nya konstgräsplan Alléområdet Hallsberg

Konstgräsfotbollsplan i Hallsberg

2019-01-15

Markservice AB har totalentreprenaden vid nybyggnationen av första konstgräsplanen i Hallsbergs kommun.