Markarbeten

vi anlägger allt i och på mark!

Vi anlägger allt i och på mark, för alla sorters kunder, stora som små. Vi har samarbeten med både kommuner, landsting, företag och privatpersoner. Hos oss kan du få hjälp med allt från första idé tills det är dags att klippa det nysådda gräset.

 • Alla typer av trädgårdsanläggningar - anlägger och gör om.
 • Golfbanor & idrottsanläggningar.
 • Lekplatser, parkanläggningar - bygger & renoverar.
 • Grund- & dräneringsarbeten för villor - fuktproblem i källare & husgrund.
 • Grundarbete för byggnader - schakt- & uppfyllnadsarbeten.
 • Utvändiga ledningsarbeten - vi gräver & lägger alla typer av kablar,
       ledningar & kulvertar.
 • Röjning & rivningsarbeten.
 • Parkeringsytor, planer & vägar - uppgrusning & asfaltering.
 • Plattsättning & grönytor.