Markservice

från penna till spade!

Om Markservice

Markservice AB är ett entreprenadföretag med utgångspunkt i Örebro Län. Sedan åttiotalet har vi hjälpt kommuner, landsting, byggföretag och privatpersoner med anläggningar och projektering. Vi har bred erfarenhet av projekteringsstadiet till anläggningsarbetet. Detta är vår styrka som totalentreprenad, personalen vid pennan kan jobbet vid spaden.

Vi arbetar mycket öppet och ser till att du som kund alltid kan se det färdiga resultatet i förväg genom situationsskisser och förslagsritningar. Bland vår personal har vi samlat olika specialkompetenser. Det finns alltid en man för varje specialområde; gjutning, asfaltering, dränering, schaktning och så vidare.