Totalentreprenad

innan spaden är i marken

Med förslagsritningar och situations-skisser gör vi det enkelt att ta del av den färdiga produkten innan marken börjar brytas. Oavsett tidigare förarbete kan vi erbjuda total projektering, konstruering, dimensionering, budgetering och planering.

Allt förarbete utgår från kundens tankar och idéer. Vi presenterar förslag med fackmässiga digitala ritningar och skisser, som kunden erhåller i önskat format.